එන්ගේජ්මන්ට් පාටියට ‘රිංකල්ස්’ ස්ටයිල්

views 2017-02-20 02:41:00 Hair_New

 යොවුන්වියේ සොඳුරුතම සමනල් හැඟුම විවාහයයිග අන් කවරදාකටත් වඩා හැඩට එදින ඔබේ සොබා රුව දිස්විය යුතුයිනේග එයට නවමු කලඑළියක් කොණ්ඩා මෝස්තරයෙනුත් ලබා ගත හැකියිග බලන්නකෝ මේ ‘රිංකල්ස්’ මෝස්තරයග විවාහ ගිවිස ගැනීමේ උත්සවයේදී සැබෑ ආකර්ෂණීය බවක් ගෙන දේවිග

 

1 පියවර - හිස මුදුනෙන් මුහුණට ගැළපෙන ආකාරයට බැක්කෝම්බ්කර ඉදිරිපස කොණ්ඩය සකස්කර ගන්නග

2 පියවර - පහළට වනසේ පෝනි ටේලයක් දමාගන්නග

3 පියවර - පෝනි ටේලයට මඳක් ඉහළින් පිටුපස හරි මැදට වන ලෙස කර්ල් එකක් සාදා හෙයාර් පින්ස්වලින් රඳවා ගන්නග ඉන්පසුව ඒ ආකාරයටම වම් පසින් සහ දකුණු පසින් කර්ල් සාදා ගන්නග

4 පියවර - එම ක්‍රමයම අනුගමනය කරමින් බන් එකක හැඩයට පෝනි ටේලය වටා කර්ල් සාදාගන්නග

5 පියවර - බන් එක මැදට වන ලෙස කර්ල් සාදාගන්නග

6 පියවර - ඉතිරි කෙස්වලින් මුහුණට පෙනුම ගෙන දෙන ආකාරයට කර්ල් සාදාගන්නග

7 පියවර - ඇඳුමට ගැළපෙන ආකාරයට ආභරණ සහ මල් එකතුකරගන්නග

8 පියවර - අවසානයේ වම්පස සහ දකුණුපස මේ ලෙසින් ඔබට දිස්වේවිග

 මේ පිළිබඳ යම්කිසි ගැටලුවක් මතු වුවහොත් 0778030800 දුරකථන අංකය අමතන්නග

curtesy :http://www.tharunie.lk

​සිංහල ලිපි

  • කොණ්ඩේ සුදුයි පිළියමක් නැද්ද

    2017-03-19 03:02:00 Views 110 Read More...

    කොණ්ඩය හෙවත් හිසකෙස් සඳහා ලොකු කුඩා බාල මහලු සෑම දෙනා දක්වන්නේ පුදුම උනන්දුවක්ග කොතරම් වයසට ගියත් කොණ්ඩය කළු කර තබා ගැනීමට මිනිසුන් දකවන උනන්දුවෙන් පේන්නේ ර්‍ණහිසකෙස්” අප තුළ සිදුකර ඇති බලපෑමයිග හිසකෙස් ර්‍ණසුදුවීම” ගැන අද අපි කතා කරමු

  • නොදැනුවත්කම නිසා කෙස් ගස් ගැලවෙන්නේ මෙහෙමයි

    2017-03-05 03:34:00 Views 183 Read More...

    හිසකෙස් ගැලවිලා යන එක ලෝකයේ කාන්තාවන් සීයට 93කට තියෙන මහ විශාල ප්‍රශ්නයක්. සමහර අයගෙ කෙස් අහුරු පිටින් ගැලවිලා යන අවස්ථාත් තියෙනවා.