දිග කොණ්ඩය ඩැමේජ් නම් විනාඩි පහෙන් ලේයර් එකක්

views 2017-01-24 01:48:00 Hair_New

 කොණ්ඩය අගිස්ස damage වෙන ගැටලුව බොහෝ දෙනකුට තිබෙනවාග ර්‍ණමගේ කොණ්ඩේ කොච්චර දිගට තිබුණත් අගdamage  වෙලාග හරිම කැතයිගගග” මෙවැනි මැසිවිලි බොහෝ දෙනෙක් සැලොන් එකට ඇවිත් කියනවාග

ඒ ගැටලුවට කදිම විසඳුමක් ලෙස විනාඩි පහක ලේයර් කට් එකක් දෙන්නට පුළුවන්ග එය ඔබේ කොණ්ඩයට අලුත් පෙනුමක් සමඟ හොඳම ප්‍රතිකාරයක්ග අපි බලමු මේ ලේයර් විලාසිතාව කරන්නේ කොහොමද කියලාග

 1ග හොඳින් කොණ්ඩය ෂැම්පුකර පසුව කන්ඩිෂනර්කර ගැට හැර පීරාගන්නග දැන් හිසේ කෙස් කොටස් පිටුපස සිට ඉදිරියට ගෙන පීරාගන්නග

2ග එම පීරා ගත් කොටසේ ඉදිරිපස උඩ කොටසේ සිට පහළ අගිස්ස දක්වා හොඳින් අඹරා කෙස් කොටස් හොඳින් තදවෙන පරිදි අගිස්සටම එන පරිදි අඹරා ගන්නග දැන් අගිස්සේ දුබල වූ කෙස් කොටස්වලට උඩින් කතුර හරි මැදට තබා සෙමෙන් ටිකෙන් ටික කතුර තද කරමින් උඩ සිට පහළට යනතුරු කපාගන්නග

3ග මෙහි තුන්වැනි රූපයේ ඇත්තේ එසේ කපාගත් පසු පෙනෙන ආකාරයයිග

4ග ඉදිරිපසට කැපූ කොණ්ඩය පිටුපසට හොඳින් පීරා උ හැඩයට ඍ හැඩයට ලෙන්ත් එක කපා අවසන්කර ගන්නග

5ග මෙහි පස්වැනි රූපයේ ඇත්තේ ලෙන්ත් එක කපන අයුරුයිග

6ග අවසානයේදී බ්ලෝ ඩ්‍රයර්කර කොණ්ඩය සකස්කර අවසන් කරන්න

curtesy : http://www.tharunie.lk


​සිංහල ලිපි

  • කොණ්ඩේ සුදුයි පිළියමක් නැද්ද

    2017-03-19 03:02:00 Views 110 Read More...

    කොණ්ඩය හෙවත් හිසකෙස් සඳහා ලොකු කුඩා බාල මහලු සෑම දෙනා දක්වන්නේ පුදුම උනන්දුවක්ග කොතරම් වයසට ගියත් කොණ්ඩය කළු කර තබා ගැනීමට මිනිසුන් දකවන උනන්දුවෙන් පේන්නේ ර්‍ණහිසකෙස්” අප තුළ සිදුකර ඇති බලපෑමයිග හිසකෙස් ර්‍ණසුදුවීම” ගැන අද අපි කතා කරමු

  • නොදැනුවත්කම නිසා කෙස් ගස් ගැලවෙන්නේ මෙහෙමයි

    2017-03-05 03:34:00 Views 183 Read More...

    හිසකෙස් ගැලවිලා යන එක ලෝකයේ කාන්තාවන් සීයට 93කට තියෙන මහ විශාල ප්‍රශ්නයක්. සමහර අයගෙ කෙස් අහුරු පිටින් ගැලවිලා යන අවස්ථාත් තියෙනවා.