වෙරළු කොළ යුෂ හිස්‌ හොරිවලට හොඳ ප්‍රතිකාරයක්‌

views 2011-09-10 11:32:00 BEAUTY

ළචඝළසපට ිරජ=,යඑඑචථරැරැජාබගඑය්රමබ්හ්ගජදගමනරැඉැ්මඑහරැ්‍ය්සරෘඵගවචට, ්කසටබ=,කැඓ, රැඝරෑවත්තල, හැඳල, ඇලකන්ද පාරේ රූපලවන්‍යාගාරයක්‌ පවත්වා ගෙන යන අයේෂා කුමාරි රූපලාවන්‍ය ක්‌ෂේත්‍රයට පැමිණ එතරම් කාලයක්‌ ගත වී නැතත්, ඇය සතු හැකියාව සහජ දක්‍ෂතාවය නිසාම, පළාතේ නමක්‌ දිනාගෙන සිටින රූපලාවන්‍ය ශිල්පිනියක වීමේ හැකියාව ඇය උදා කරගෙන ඇත.ළරැචඝ ළචඝමම පාසල් අධ්‍යාපනයෙන් සමුගත්තේ 2003 දී. එතැන ඉඳලා මගේ කැමැත්ත වුණේ රූපලාවන්‍යය පිළිබඳව ඉගෙන ගැනීම ඒ අනුව මම වත්තල හේකිත්ත වෘත්තීය පුහුණු ආයතනයෙන් රූපලාවන්‍ය පාඨමාලාවක්‌ හැදෑරුවා. ඇත්තටම මම මේ සඳහා යොමුවීමට මගේ පාසල වන නායකකන්ද ශූද්ධ වූ පවුලේ කන්‍යාරාමයත් හේතුවක්‌ වෙනවා. ඇය, මා සමග සාකච්ඡාවට එක්‌ වූවාය.ළරැචඝ ළචඝතවත් පාඨමාලා හදාරා තිඛෙනවාද?ළරැචඝ ළචඝරූපලාවන්‍ය පාඨමාලාවලට අමතරව, මැහුම් පාඨමාලාවක්‌ හදාරා තිඛෙනවා. මට හොඳට මහන්නත් පුළුවන්. ඒත් රූපලාවන්‍යාගාරයේ වැඩ නිසා මැහුම් වැඩ බාර ගන්නේ නැහැ.ළරැචඝ ළචඝරූපලාවන්‍යාගාරය තුළ වැඩ කටයුතු කෙරෙන්නේ කොහොමද?ළරැචඝ ළචඝමා අතින් වැඩිපුරම කෙරෙන්නේ හිසකෙස්‌ සැකසුම සහ සම සුරැකුමයි. දිනපතාම රූපලාවන්‍යාගාරයේ මෙවැනි කටයුතු කරනවා. මගේ සහායට තව සහායිකාවක්‌ ඉන්නවා. ඊට අමතරව මනාලියන් හැඩගැන්වීමේත් නිරත වී සිටිනවා.ළරැචඝ ළචඝරූපලාවන්‍යාගාරයේ තිඛෙන ස්‌්ථාවරත්වය කෙබඳුද?ළරැචඝ ළචඝමගේ රූපලාවන්‍යාගාරය පවත්වාගෙන යන්නේ මගේම තැනක නෙමෙයි. ඒ සඳහා මාසිකව මුදල් ගෙවිය යුතුයි. ඇත්තටම එම සියලු කටයුතු කරගෙන හොඳ මුදලක්‌ මාසිකව ලබා ගැනීමේ හැකියාව මා සතුව තිඛෙනවා. ඇත්තටම මා හොඳ ස්‌ථාවරයක සිටිනවා.ළරැචඝ ළචඝහිස්‌ හොරි සඳහා ස්‌වභාවිකව නිවසේදී කළ හැකි ප්‍රතිකාරයක්‌ ගැන කියනවා නම්,ළරැචඝ ළචඝවෙරළු කොළ හොඳින් කොටා එම යුෂය හිස්‌ කබලේ ආලේප කිරීම හිස්‌ හොරිවලට හොඳ ප්‍රතිකාරයක්‌.ළරැචඝ ළචඝතක්‌කාලි යුෂයත් සතියකට වරක්‌ හිස්‌ කබලේ සහ හිස්‌ කෙස්‌වල ආලේප කිරීම හොඳයි. හිස්‌ හොරිවලට වගේම, හිසකෙස්‌ දීප්තියටත් තක්‌කාලි යුෂ හේතු වෙනවා. ළරැචඝ

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල