ලස්සන අත් දෙකක් maintain කරන්නේ කොහොමද කියල හරියටම දැන ගන්න

views 2017-11-13 09:37:00 BEAUTY

සතියකට වතාවක් දෑත් ස්ක්‍රබ් කරන්න. මැරුණු සම ඉවත් කරන එක දෑත් වල මෘදු සිනිදු බව රැකගන්න  අනිවාර්යයි. ගෙදරදීම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් ස්ක්‍රබ් කීපයක් මේ.

මී පැණි, ඔලිව් තෙල් සහ සීනි

සීනි මේස හැඳි 4කට මී පැණි මේස හැන්දක්, ඔලිව් තෙල් මේස හැන්දක් මිශ්‍ර කර වැලමිටේ සිට පහලට ඇඟිලි තුඩු තෙක් දෑත් වල තවරන්න. මෘදුව කවාකාරව ඇඟිලි තුඩු වලින් පිරිමදිමින් ස්ක්‍රබ් කර සිසිල් ජලයෙන් සෝදා ගන්න.

සීනි, ලුණු, දෙහි, මී පැණි සහ පොල් තෙල්

සීනි මේස හැඳි 4ක්, ලුණු මේස හැඳි 4ක්, දෙහි යුශ තේ හැන්දක්, මී පැණි මේස හැඳි 2ක්, පොල් තෙල් මේස හැන්දක් ගෙන සියල්ල හොඳින් මිශ්‍ර කර පෙර පරිදිම දෑත් වල තවරා ස්ක්‍රබ් කරගන්න.

කෝපි කුඩු සහ පොල් තෙල්

කෝපි කුඩු මේස හැඳි 4කට පොල් තෙල් මේස හැඳි 2ක් එක් කර පෙර පරිදිම දෑත් වල තවරා ස්ක්‍රබ් කරගන්න.

​සිංහල ලිපි

සතියේ ලග්න පලාපල