මහ මැතිවරණයෙන් දෙමසකට පසු පළාත් ඡන්දය

0 Feb 24, 2020 09.29am Gossip

මහ මැතිවරණය පවත්වා මාස දෙකකින් පළාත් සභා ඡන්දය පැවැත්වීමට රජයේ අවධානය යොමු වී තිබේ.

ඒ සඳහා වූ පනතක් ලබන සතියේ ඇමැති මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරන බව ඇමැති නීතිඥ නිමල් සිරිපාල ද සිල්වා මහතා කියයි.

පළාත් සභා ක්‍රියාත්මක නොවීම නිසා ජනතාවට  නිසි ලෙස සේවය කිරීමට නොහැකි වී ඇති බැවින් මෙම පනත ගෙන ඒමේ අවශ්‍යතාව මතුවී ඇති බවද ඇමැතිවරයා අවධාරණය කරයි.

මේ වනවිට පළාත් සභා ක්‍රියාත්මක නොවන බැවින් පළාත් සභාවල ඇමැති මණ්ඩලයක් නොමැති අතර රැකියා අවස්ථා ලබාදීම, ජනතාවට සේවය කිරීමට අපහසුවීම ඇතුළු ගැටලු රැසක් පැන නැගී තිබේ.
( උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි)

පුවත්

Recent Post