ගීත නිර්මාණ කර්තෘ භාග ගෙවීම අරඹයි

0 Feb 13, 2020 09.40am Gossip

ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණ­ව­ර්ධන   

ගීත නිර්මාණක­රුවන්ට ලැබිය යුතු කර්තෘ භාගය ගෙවීම මාර්තු මස 01 වැනිදා සිට ක්‍රියා­වට නැංවී­මට රජය තීර­ණය කරයි.   

ගුවන් විදුලි ආය­ත­න­ව­ලින් රුපි­යල් 20 ක් ද, රූප­වා­හිනි ආය­ත­න­ව­ලින් රුපි­යල් 100 ක මුද­ලක් ද කර්තෘ භාගය ලෙස ගෙවිය යුතු බව තොර­තුරු හා ජන­මාධ්‍ය, උසස් අධ්‍යා­පන, තාක්ෂණ හා නවෝ­ත්පා­දන ඇමැති ආචාර්ය බන්දුල ගුණ­ව­ර්ධන මහතා පැවැ­සීය.   

රජයේ ජන­මාධ්‍ය ප්‍රති­ප­ත්තිය ක්‍රියා­වට නැංවීම, ජන­මා­ධ්‍ය­වේ­දීන්ට සහන සැල­සීම සඳහා තොර­තුරු රැස්කි­රීම සම්බ­න්ධ­යෙන් මාධ්‍ය ප්‍රධා­නීන් සමඟ පැවැති සාක­ච්ඡා­වට සහ­භාගි වෙමින් ඇමැ­ති­ව­රයා ජන­මාධ්‍ය අමා­ත්‍යාං­ශ­යේදි මේ බව ඊයේ (12) ප්‍රකාශ කළේය.   

බුද්ධි­මය දේපළ අයි­තිය යටතේ ගීතයේ අයි­ති­ක­රු­වන්ට මෙම කර්තෘ භාගය ගෙවීම සිදු කරන අතර ගීත රචක, සංගීත නිර්මාණ ශිල්පි, ගාය­කයා ලෙස ගීතයේ අයි­තිය කොට­ස්ක­රු­වන් තිදෙ­නෙක් වෙත බෙදී යන බව ද ඇමැ­ති­ව­රයා කීය.   

මෙතෙක් පැවැති ආණ්ඩු­ව­ලට ගත නොහැකි වූ මෙම තීන්දුව වත්මන් ආණ්ඩු­වෙන් ගැනීම සම්බ­න්ධ­යෙන් සියලු ගීත නිර්මා­ණ­ක­රු­වන්ගේ පැස­සු­මට ආණ්ඩුව ලක් කිරීම ද මෙහිදී සිදු­කෙ­රිණ.

( උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි)

පුවත්

Recent Post