2020 මැතිවරණ වර්ෂයක්

0 Jan 03, 2020 09.22am Gossip

මෙම වර්ෂය මැතිවරණ වර්ෂයක් බව අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රී කණ්ඩායම් රැස්වීමේ දී ඊයේ (2) ප්‍රකාශ කර තිබේ.

පසුගිය ජනාධිපතිවරණයේ දී මෙන්ම ඉදිරි මැතිවරණ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා සියලු මන්ත්‍රීවරුන්ගේ සහයෝගය අවශ්‍ය බවත්, අගමැතිවරයා පවසා ඇත.

එක්සත් ජාතික පක්ෂය සම්බන්ධයෙන් ජනතාවගේ කිසිදු විශ්වාසයක් නැති බවත්, එම පක්ෂයේ ගැටුම් තවදුරටත් වර්ධනය වෙමින් පවතින බවත් අගමැතිවරයා පෙන්වා දී තිබේ.

ජනතාව ආණ්ඩුව කෙරෙහි දැඩි විශ්වාසයක් තබා ඇති බව පෙන්වා දී ඇති අගමැතිවරයා, එම විශ්වාසය ආරක්ෂා කරමින් කටයුතු කළ යුතු බවත් පවසා ඇත. ඉදිරි මැතිවරණවල දී ජයග්‍රහණය කෙරෙහි කිසිදු සැකයක් නැතත් ජයග්‍රහණය විජයග්‍රහණයක් කරගැනීමට සියලුදෙනා කැපවිය යුතු බවත් අගමැතිවරයා වැඩිදුරටත් ප්‍රකාශ කළ බව ආණ්ඩු පක්ෂයේ ප්‍රකාශකයකු පැවසීය.


( උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි)

පුවත්

Recent Post