සහල් සඟවන-වැඩි මිලට විකුණන වෙළෙඳුන් අල්ලන වැටලීම් දිගටම

0 Dec 26, 2019 09.22am Gossip

සහල් තොග සඟවාගෙන සිටින වෙළෙඳුන් මෙන්ම පවතින මිලට වඩා වැඩි මිලට සහල් අලෙවිකරන වෙළෙඳුන් සොයා වැටලීම් අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කර ඇති බව පාරිභෝගික කටයුතු පිළිබඳ අධිකාරිය පවසයි.

වැටලීම් සිදුකිරීම සඳහා වැටලීම් නිලධාරීන් විශාල ප්‍රමාණයක් රටම ආවරණය වන පරිදි යොදවා ඇති බවත් ඉකුත් දින කිහිපයේ සිදු කළ වැටලීම් අතරින් වෙළෙඳුන් 100කට ආසන්න පිරිසකට එරෙහිව නඩු පැවරීමට කටයුතු කර ඇති බවත්, අධිකාරිය කියා සිටී.

මේ වන විට ක්‍රියාත්මක කර ඇති වැටලීම් ලබන වසර ආරම්භය වන තෙක්ම ක්‍රියාත්මක වන බව එම අධිකාරිය කියා සිටියේය.

සහල් තොග සඟවාගෙන සහ පවතින මිලට වඩා වැඩියෙන් සහල් අලෙවිකරන වෙළෙඳුන් සම්බන්ධයෙන් ලැබෙන පැමිණීලිවලට අනුව මෙම වැටලීම් සිදු කරන බවත් ඒ සම්බන්ධයෙන් වන පැමිණිලි 1919 ක්ෂණික දුරකථන ඇමතුම් අංකයට ඉදිරිපත් කරන ලෙසත් අධිකාරිය වැඩිදුරටත් කියා සිටී


( උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි)

පුවත්

Recent Post