ජීවන වියදම ගැන සොයන්න අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකාරක සභාවක්

0 Dec 13, 2019 11.26am Gossip

ජීවන වියදමට අදාළ කරුණු සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත නිර්දේශ ඉදිරිපත් කිරීමට ජීවන වියදම් පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකාරක සභාවක් පත් කිරීමට රජය තීරණය කරයි.

ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් යුත් මෙම ජීවන වියදම් පිළිබඳ අමාත්‍ය මණ්ඩල අනුකාරක සභාවට මුදල්, ආර්ථික සහ ප්‍රතිපත්ති සංවර්ධන ඇමැතිවරයා වශයෙන් අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ මහතා ද, මහවැලි, කෘෂිකර්ම, වාරිමාර්ග සහ ග්‍රාමීය සංවර්ධන ඇමැති සහ අභ්‍යන්තර වෙළෙඳ, ආහාර සුරක්ෂිතතාව සහ පාරිභෝගික සුබසාධන ඇමැති චමල් රාජපක්ෂ, ධීවර හා ජලජ සම්පත් ඇමැති ඩග්ලස් දේවානන්ද, වැවිලි කර්මාන්ත සහ අපනයන කෘෂිකර්ම ඇමැති වෛද්‍ය රමේෂ් පතිරණ මහත්වරු ද පත් කර ඇත.

මෙම අනුකාරක සහාව පත් කිරීම සඳහා වන යෝජනාව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා ඉදිරිපත් කර ඇති අතර, එම යෝජනාවට කැබිනට් මණ්ඩල අනුමැතිය ලැබී තිබේ.


( උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි)

පුවත්

Recent Post