සුරක්ෂා විනිවිදව අඛණ්ඩව

0 Nov 30, 2019 09.43am Gossip

සුරක්ෂා රක්ෂණ ආවරණය තවත් ප්‍රතිලාභ ලැබෙන පරිදි වඩාත් විනිවිදභාවයෙන් යුතුව අඛණ්ඩව ක්‍රියාත්මක කරන බව කැබිනට් ප්‍රකාශක, උසස් අධ්‍යාපන, නවෝත්පාදන හා තාක්ෂණ, තොරතුරු හා සන්නිවේදන තාක්ෂණ ඇමැති බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසයි.

සුරක්ෂා රක්ෂණය අද (30) දිනයෙන් අවසන් කෙරෙන අතර, හිටපු අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා විසින් ටෙන්ඩර් කැඳවීමකින් තොරව තවත් මාස හයක කාලයක් සඳහා නීත්‍යානුකූල නොවන අයුරින් එය දීර්ඝ කර තිබෙන බව පවසන ගුණවර්ධන මහතා ඒ තත්ත්වය සොයා බැලීමෙන් අනතුරුව සුරක්ෂා රක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභ ලබා දීමට කටයුතු කරන බව ද කීවේය. රක්ෂණ සංස්ථාව හා පුද්ගලික රක්ෂණ ආයතනත් සමඟ කඩිනමින් සාකච්ඡා කර මේ සම්බන්ධයෙන් සොයා බැලීමට අධ්‍යාපන ඇමැතිවරයා විසින් කමිටුවක් පත් කරන බවත් අනතුරුව මේ රක්ෂණයේ ප්‍රතිලාභ අඹමල් රේණුවක් හෝ අඩු නැතිව නැවත සිසුන්ට ලබා දෙන බව ද ඇමැතිවරයා පැවසීය.


( උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි)

පුවත්

Recent Post