පරිපූරක වෛද්‍යවරු එක් දින වැඩවර්ජනයක

0 Oct 30, 2019 09.46am Gossip

කේෂ්ත්‍රෙය් පවතින උසස් වීම් ඇතුළු ඉල්ලීම් කිහිපයක් මුල් කරගෙන පරිපූරක වෛද්‍යවරු සහ වෛද්‍ය සේවාවට අයත් වෘත්තීන් 15 ක නිළධාරීන් එක් දින සංකේත වැඩ වර්ජනයක් ආරම්භ කර ඇත.

අද උදෑසන 8.00 සිට දවස පුරා වැඩ වර්ජනය පැවැත් වීමට නියමිත බව පරිපූරක වෛද්‍ය සේවා ඒකාබද්ධ බලමණ්ඩලයහි ලේකම් චන්දන පෙරේරා පවසයි


( උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි)

පුවත්

Recent Post