ජනාධිපතිවරණයට අදාල තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරිම හෙට සිට

0 Oct 30, 2019 09.45am Gossip

2019 ජනාධිපතිවරණයට අදාල තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරිම හෙට(31) සිට ආරම්භ වේ.
 
ඒ අනුව රාජ්‍ය ආයතනවල සහ හමුදාවන්හි තැපැල් ඡන්ද හිමියන්ගේ ඡන්දය සලකුණු කිරිම හෙට සහ අනිද්දා (01)දිනයේ සිදු කිරිමට නියමිතය.
 
එසේම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල, මැතිවරණ කාර්යාල හා පොලිසියයන ආයතනවල රාජකාරි නියුතු තැපැල් ඡන්ද හිමියන්ගේ තැපැල් ඡන්ද සලකුණු කිරිම ලබන 04වනදා සිදු කෙරේ.
 
 
මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව සදහන් කරන ලද්දේ අදාල දිනයන් හි තැපැල් ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරිමට නොහැකි වන තැපැල් ඡන්ද හිමියන්ට ලබන 07 වනදා තැපැල් ඡන්දය සලකුණු කිරිම හැකියාව පවතින බවය.

( උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි)

පුවත්

Recent Post