ඇමැති මංගලගේ යෝජනාවට අනුමැතිය

0 Jan 03, 2019 09.24am Gossip

මේ වසර සඳහා වන ජාතික අය-වැය සකස් කරලීමට අනුමැතිය ඉල්ලා මුදල් හා ජනමාධ්‍ය ඇමැති මංගල සමරවීර මහතා ඉදිරිපත් කළ යෝජනාවට ඊයේ (02) ඇමැති මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලැබී ඇත. ඒ සමඟම නව වසරේ රජයේ අයවැය විසර්ජන පනත කෙටුම්පත ලබන සතියේ පැවැත්වෙන ඇමැති මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කිරීමටද නියමිතය.

වසර 2019 මුල්මාස 04 රජයේ වියදම් පියවා ගැනීමට ඉකුත් මස 21 වැනි දින ඇමැතිවරයා පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කළ අතුරු සම්මත ගිණුම වැඩි ඡන්ද 96කින් සම්මත විය.

වසර 2019 ජාතික අයවැය ලබන මාර්තු මස මුල් සතියේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.


( උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි)

පුවත්

Recent Post