මළ සිරුරක් නිසා දුම්රිය ප්‍රමාදයක්

0 Jun 01, 2018 10.21am Gossip

ප්‍රධාන දුම්රිය මාර්ගයේ පොල්ගහවෙල සිට කොළඹ කොටුව දක්වා සියලු දුම්රිය ප්‍රමාදවී ධාවනය වන බව දුම්රිය ප්‍රධාන පාලක මැදිරිය සදහන් කරයි.

අඹේපුස්ස ප්‍රදේශයේ දුම්රිය මාර්ගයක මළ සිරුරක් තිබිම හේතුවෙන් දුම්රිය ප්‍රමාදය සිදුවන බව දුම්රිය පාලක මැදිරිය සදහන් කළේය.

( උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි)

පුවත්

Recent Post