ඉදිරි කාලගුණ තත්ත්වයේ යම් වෙනසක්

0 Jan 08, 2018 09.44am Gossip

පවතින වියලි කාලගුණයේ  තරමක වෙනසක් ජනවාරි මස 09 දින සිට විශේෂයෙන් උතුරු පළාතේ අපෙක්ෂා කළ හැකි  බව කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරයි.

දිවයිනේ බොහෝ පලාත්වල වියලි කාලගුණ තත්ත්වයන් සමඟ ශීත උදෑසන සහ රාත්‍රී කාලයන් අපේක්ෂාකළ හැකි බවත්හි මිදිරි පාන්දර නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ ඇතැම් ස්ථානවල මල් තුහින ඇතිවීමද අපේක්ෂා කළ හැකි බව ඒම දෙපාර්තමේන්තුව වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයිි.


( උපුටා ගැනීම දිනමිණ පුවත් පත ඇසුරෙනි)

පුවත්

Recent Post