මත්තල ඉන්දියාවට ස්‌ථිරයි

0 Sep 03, 2017 10.28am Gossip

දැනට පාඩු ලබමින් පවත්වා ගෙන යනු ලබන මත්තල ගුවන් තොටුපළ ඉදිරියේදී ඉන්දියාව සමග හවුලේ පවත්වාගෙන යැමට අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කෙරෙන බව රජයේ ඉහළ පෙළේ නායකයකු "දිවයින ඉරිදා සංග්‍රහය"ට කීය.

ඒ අනුව ඉදිරියේදී ඉන්දියාව සමග එම කටයුත්තට අදාළ ගිවිසුම සකස්‌ කෙරෙනු ඇතැයිද එම නායකයා වැඩිදුරටත් පැවසීය.

 
(දිනමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි)

පුවත්

Recent Post