කැපුවේ- වැව්වේ රඟපාන්න

0 Mar 13, 2017 10.33am Art

දිනෙත් ද සිල්වා මේ දවස්වල ජනප්‍රිය රංගන ශිල්පියෙක්. දිනෙත් ගැන අපිට දැන ගන්න ලැබෙන අලුත්ම ගොසිප් එක තමයි ඔහු අපූරුවට වවාගෙන තිබුණු කොණ්ඩය කපා දමා තිබීම. මේ ගැන දිනෙත් ගෙන් විමසුවාම දිනෙත් දුන්නේ අපූරු උත්තරයක්.‘මම මේ දිනවල තිරගතවන සහ තිරගතවී අවසන් වූ චිත්‍රපට කිහිපයක්ම වෙනුවෙන් මගේ කොණ්ඩය වැව්වා. ඒ කොණ්ඩෙට දැන් අවුරුදු තුනක් පමණ වෙනවා. සිරි පැරකුම්, ආලෝකෝ උදපාදී වගේම ජැක්සන් ඇන්තනීගේ සී රජ ටෙලි නාට්‍ය- ෙයත් රඟපාන්න මම කොණ්ඩෙ වැව්වා. නමුත් හර්ෂ උඩකන්දගේ ‘‍ෆේස් ටු ‍ෆේස්‘ ක්‍රියාදාම චිත්‍රපටයේ රඟපාන්න මට කොණ්ඩය කපාදමන්න සිදු වුණා. හිතේ දුකක් නැහැ. මම කොණ්ඩය වැව්වෙත් සිනමාව වෙනුවෙන්. කොණ්ඩය කැපුවෙත් සිනමාව වෙනුවෙන් නිසා.
(සිළුමිණ පුවත්පත ඇසුරෙනි)

පුවත්

Recent Post